THÔNG TIN CƠ SỞ NỔI BẬT
Người cao tuổi cần được sự quan tâm, chăm sóc của toàn xã hội
Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là một chính sách rất quan trọng và nhất quán của Đảng và nhà nước ta. Luật Người cao tuổi đã khẳng định “Việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò người cao tuổi là trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và toàn xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp, đạo lý, truyền thống của dân tộc ta”. Phát huy tinh thần đó, UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng và triển khai đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025. Tuy nhiên, việc triển khai đề án còn gặp nhiều khó khăn và thách thức.
  • (Đang cập nhật)
Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số

Ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4961/KH-UBND về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Người cao tuổi cần được sự quan tâm, chăm sóc của toàn xã hội

Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là một chính sách rất quan trọng và nhất quán của Đảng và nhà nước ta. Luật Người cao tuổi đã khẳng định “Việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò người cao ...

TFP đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Năm 2017, Bình Dương triển khai các chương trình dự án nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ TFP đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, ...

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh trong học sinh - sinh viên tỉnh Bình Dương

Thời gian qua, quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) toàn dân đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể trong tỉnh. Năm 2017, Bình Dương chú trọng thực ...

  • (Đang cập nhật)
Điều chỉnh giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ hành chính công

Bưu điện tỉnh Bình Dương thông báo điều chỉnh giá cước (gồm VAT) áp dụng cho dịch vụ chuyển phát hồ sơ hành chính công từ ngày 01/01/2018: cước một chiều tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả nội tỉnh là 26.000 đồng/ lượt (địa chỉ nhận nội huyện/thị xã/thành ...

Chuyện về một cán bộ 41 năm gắn bó với công tác mặt trận

Đối với bà conngười dân xã An Bình huyện Phú Giáo, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc ít người, thì hình ảnh người đàn ông Khơmer không quản ngại nắng mưa thường xuyên lặn lội đến từng nhà dân tìm hiểu cuộc sống, vận động tuyên truyền đã ...

TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
VIDEO
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
    X X X X X X X