TIN NỔI BẬT
Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông (Hệ thống chỉ tiêu). Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/8/2017. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trong ngành thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin trong hệ thống tiêu theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
Tổ chức lớp Lập trình trên môi trường Sharepoint

Ngày 15/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 478/STTTT-CNTT về việc tổ chức lớp “Lập trình trên môi trường Sharepoint” dành cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các cơ quan

Tăng cường chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Để triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Dương ...

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông (Hệ thống chỉ tiêu). Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/8/2017. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trong ngành thông ...

TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
VIDEO
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
    X X X X X X X