Triển khai cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh

Ngày 25/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 2461/UBND-NC chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành ...

Thực hiện quy định pháp luật sau khi được cấp văn bản Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Ngày 26/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1903/BTTTT-BC yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính thực hiện quy định pháp luật sau khi được cấp văn bản Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
VIDEO
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
    X X X X X X X