Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2018

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tại Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018.

Quy định về hệ thống giám sát an toàn thông tin

Theo Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc giám sát an toàn hệ thống thông tin mạng sẽ được thực hiện liên tục 24/24 giờ.

Lao động nông thôn tỉnh Bình Dương sẽ được đào tạo nghề trong năm 2018

Các đối tượng sẽ được đào tạo là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trong đó ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được ...

TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
VIDEO
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
    X X X X X X X