Tháng hành động bình đẳng giới

Ngày 13/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4652/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2019.

Phong trào thi đua, khen thưởng các Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 09/9/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phê quyệt Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ban hành Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
VIDEO
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
    X X X X X X X