TIN NỔI BẬT
Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua tin nhắn SMS và hướng dẫn Đăng ký/Hủy đăng ký vào Danh sách không quảng cáo
Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (gọi tắt là Nghị định 91), trong đó quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại. Theo đó, người dân phản ánh, ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác cần thực hiện như sau:
Cảnh báo nguy cơ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức

Ngày 16/10/2020, Cục An toàn thông tin vừa ban hành văn bản số 924/CATTT-NCSC gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cảnh báo về nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng trong ứng dụng WMware vCenter.

Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua tin nhắn SMS và hướng dẫn Đăng ký/Hủy đăng ký vào Danh sách không quảng cáo

Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (gọi tắt là Nghị định 91), trong đó quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về ...

TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
VIDEO
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
    X X X X X X X