Khai giảng Lớp Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Sáng ngày 27 và 28/9/2018, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai giảng các lớp “Ôn tập, thi sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản”

Sửa đổi bổ sung một số Điều về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương.

Ngày 28/9/2018 UBND tỉnh ban hành quyết định số 26/2018/QĐ-2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương. ...

Từ ngày 01/12/2018, các doanh nghiệp phải xin giấy phép khi nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. ...

TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
VIDEO
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
    X X X X X X X