Tổ chức các lớp an toàn thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin đợt 1 năm 2018

Theo kế hoạch đào tạo cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các sở, ngành, huyện, thị trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng đơn vị đào tạo, tổ chức các lớp về an toàn thông tin nhằm trang bị, ...

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan ...

Tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” tỉnh Bình Dương, lần II năm 2018

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi" tỉnh Bình Dương, lần II năm 2018 cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. ...

TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
VIDEO
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
    X X X X X X X