Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sáng ngày 31/7/2018, Đảng bộ Sở TT&TT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khanh – Phó Bí thư ...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử.

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 232/TB-VPCP ngày 28/6/2018, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử.

50% điều kiện đầu tư, kinh doanh sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ, đơn giản hóa trong năm 2018

Theo Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những ...

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” tỉnh Bình Dương năm 2018

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-HĐPH nhằm phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” trên địa bàn tỉnh năm 2018.

TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
VIDEO
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
    X X X X X X X