TIN NỔI BẬT
Tập huấn và chuyển giao tài khoản sử dụng Microsoft Office 365
Ngày 22/01/2019, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp tập huấn và chuyển giao tài khoản sử dụng Microsoft Office 365 theo Công văn số 25/STTTT-CNTT ngày 15/01/2019.
Tập huấn và chuyển giao tài khoản sử dụng Microsoft Office 365

Ngày 22/01/2019, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp tập huấn và chuyển giao tài khoản sử dụng Microsoft Office 365 theo Công văn số 25/STTTT-CNTT ngày 15/01/2019.

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Quyết định số 2232/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019.

Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Chiều ngày 18/01/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, tiến tới chính thức sử ...

6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019 với 7 chương, 43 điều. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có ...

TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
VIDEO
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
    X X X X X X X