image banner
Dự thảo chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 354

Ngày 10/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 920/STTTT-VP đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

Dự thảo bổ sung thêm các nhiệm vụ về chuyển đổi số, giao dịch điện tử, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng đô thị thông minh tại địa phương

So với Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, dự thảo bổ sung thêm các nhiệm vụ về chuyển đổi số, giao dịch điện tử, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng đô thị thông minh tại địa phương.

Về cơ cấu tổ chức, dự thảo đổi tên phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính - Viễn thông thành phòng Chuyển đổi số - Bưu chính – Viễn thông cho phù hợp với công tác chuyển đổi số tại địa phương. Đồng thời, bổ sung thêm 01 đơn vị trực thuộc Sở là Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương.

Các nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa - Thông tin theo dự thảo được rà soát, hệ thống hóa từ các quy định của pháp luật chuyên ngành, quy định rõ ràng, tường minh hơn để thống nhất triển khai thực hiện. Các sửa đổi, bổ sung chính trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Sở tại địa phương. Cụ thể hóa chức năng quản lý nhà nước về “công nghệ thông tin” thành “công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng”, để thống nhất với chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nội dung dự thảo văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh: https://www.binhduong.gov.vn , mục góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh có ý kiến góp ý đối với dự thảo, để đảm bảo tính khả thi khi văn bản chính thức được ban hành.

Dự thảo Quyết định CNNV (theo CV 920)(1).doc

XH.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 530
  • Trong tuần: 6,269
  • Tất cả: 179,831