image banner
Một số nhiệm vụ trọng tâm cải thiện môi trường kinh doanh năm 2023
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 108

Ngày 17/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-STTTT triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, nhằm tập trung triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, góp phần thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong toàn ngành, với việc cụ thể hóa 10 chữ vàng truyền thống của Ngành là “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình” và phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá” cho năm 2023.

Cụ thể, về báo chí, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền về các chính sách, đề án, kế hoạch trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả và sự đồng thuận của người dân, chú trọng và tập trung công tác truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới, đa dạng hóa hình thức tiếp cận pháp luật cho người dân. Tuyên truyền và dẫn dắt, định hướng các mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, cách làm mới và hiệu quả, góp phần truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp và thị trường; kịp thời phản bác, chấn chỉnh, đấu tranh với các luận điệu sai trái; triệt phá, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, không đúng sự thật; từng bước tạo văn hóa số trên mạng.

anh tin bai

Ngành TT&TT tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, đề ra phương hướng hoạt động năm 2023

Về bưu chính, triển khai có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường thanh tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về bưu chính. Về viễn thông, tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông 5G đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch hạ ngầm và làm gọn mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Chỉ thị 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ TT&TT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, ngành tập trung nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả vận hành phục cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính quyền điện tử; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, nâng cao năng lực hoạt động của Hệ thống đường dây nóng 1022 đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải đáp thông tin, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao năng lực hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông cho các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở đáp ứng các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; coi chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, với thông điệp năm 2023 là “Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”. Quyết liệt triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Triển khai các Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

XH.Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 484
  • Trong tuần: 4,972
  • Tất cả: 93,079