image banner
Chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 177

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 914/UBND-HCC gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Theo đó, thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền; tăng cường khai thác thông tin cư trú của công dân bằng 07 phương thức sử dụng thông tin công dân để không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

anh tin bai

 Ứng dụng VNeID được sử dụng thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú

Đồng thời, để đảm việc triển khai đạt được hiệu quả cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh báo cáo rõ các trường hợp đang yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy (nếu có) và cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú, nguyên nhân, đề xuất giải pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả, tính phù hợp, khả thi, hiệu quả của giải pháp thí điểm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và đề xuất phương án triển khai trên quy mô toàn tỉnh. Triển khai thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến cụ thể việc triển khai thực hiện các nội dung trong quá trình thi hành Luật Cư trú; đặc biệt đối với việc sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID và các phương thức sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. 

XH.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 501
  • Trong tuần: 6,240
  • Tất cả: 179,802