image banner
Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 192

Ngày 28/02/2023, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiễm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Theo đó, đối tượng điều chỉnh theo Quy chế này là cơ quan chỉ đạo báo chí và cơ quan quản lý báo chí; cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí; lãnh đạo cơ quan báo chí và tổ chức Đảng của cơ quan chủ quản báo chí và tổ chức Đảng của cơ quan báo chí.

Về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm, ngoài việc bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, lãnh đạo cơ quan báo chí phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ lý luận chính trị cao cấp (không bắt buộc đối với cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo); tốt nghiệp đại học trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về báo chí; có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ít nhất 2 năm. Trường hợp đặc biệt, do cơ quan chỉ đạo báo chí xem xét, quyết định.

Về độ tuổi bổ nhiệm, Lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phải còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên và Lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc diện nêu trên, phải còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên và tuổi tối đa giữ chức vụ Lãnh đạo không quá 65 tuổi đối với nữ và 67 tuổi đối với nam. Trường họp đặc biệt không quá 70 tuổi, do cơ quan chỉ đạo báo chí xem xét, quyết định. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí không được kiêm giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí; lãnh đạo cơ quan báo chí này không được kiêm giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí khác.

Về số lượng lãnh đạo cơ quan báo chí, số lượng lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Số lượng lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định của cơ quan chủ quản báo chí. Trường hợp số lượng lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc hai nhóm trên, mỗi cơ quan báo chí có 1 cấp trưởng và tối đa không quá 3 cấp phó.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm (60 tháng) đối với lãnh đạo cơ quan báo chí. Người đứng đầu cơ quan báo chí không đảm nhiệm chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại 1 cơ quan báo chí. Quy trình, thủ tục miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và thuộc cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định khác có liên quan của cấp có thẩm quyền.

Đối với lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc các nội dung trên, khi có một trong các căn cứ miễn nhiệm đối với nhân sự giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí, cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí họp, thống nhất, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định miễn nhiệm phải được trên 50% tổng số thành viên đồng ý. Sau khi ra quyết định miễn nhiệm, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản thông báo với cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý báo chí.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/02/2023 và thay thế cho Quyết định số 75/2007 ban hành ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư. 

XH.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 486
  • Trong tuần: 6,225
  • Tất cả: 179,787