image banner
Điểm mới về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 480

Ngày 06/09/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 4528/BTTTT-TCCB hướng dẫn về điểm mới của thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ngày 29/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa - Thông tin được bổ sung thêm cả về chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông từ Trung ương đến địa phương cũng như việc thúc đẩy chuyển đổi số, giao dịch điện tử, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Các nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa - Thông tin được rà soát, hệ thống hóa từ các quy định của pháp luật chuyên ngành, quy định rõ ràng, tường minh hơn để thống nhất triển khai thực hiện.

Các nhiệm vụ về chuyển đổi số được bổ sung vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở Thông tin và Truyền thông

Các sửa đổi, bổ sung chính trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Sở tại địa phương, cụ thể về chức năng, tại Điều 1, bổ sung cụm từ “giao dịch điện tử” và “chuyển đổi số”, để đảm bảo đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông và thống nhất với chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể hóa chức năng quản lý nhà nước về “công nghệ thông tin” thành “công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng”, để thống nhất với chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 2 của Thông tư tương ứng với chức năng được làm rõ và bổ sung, các nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông cũng được cụ thể hóa, đảm bảo tính rõ ràng, tường minh tại khoản 13 về công nghiệp công nghệ thông tinkhoản 14 về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội sốkhoản 15 về an toàn thông tin mạng. Về cơ cấu tổ chức, Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 không quy định về tổ chức và biên chế, để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời hướng dẫn Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện để thống nhất triển khai thực hiện.

Xuân Hiến.

Tin liên quan
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 572
  • Trong tuần: 6,311
  • Tất cả: 179,873