image banner
Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnCơ quan ban hànhLĩnh vựcHình thức văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày có hiệu lựcTệp đính kèm
27/2023/NQ-HĐND Chính phủ Quy hoạch Nghị định Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Lượt xem: 851
08/12/2023 01/01/2024 Tải về
2244/QĐ-UBND UBND tỉnh Quy chế hoạt động Quyết định Về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương
Lượt xem: 100
31/08/2023 31/08/2023 Tải về
19/NQ-HĐND Các Ban Quy chế hoạt động Nghị quyết Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Lượt xem: 79
07/07/2023 04/07/2023 Tải về
15/2023/QĐ-UBND UBND tỉnh Quy chế hoạt động Quyết định Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
Lượt xem: 70
19/05/2023 19/05/2023 Tải về
780/QĐ-BTTTT Bộ/Cơ quan ngang bộ Quy chế hoạt động Kế hoạch Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
Lượt xem: 120
08/05/2023 08/05/2023 Tải về
02/2023/TT-BTTTT Bộ/Cơ quan ngang bộ Quy chế hoạt động Thông tư Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 138
21/03/2023 01/06/2023 Tải về
376/QĐ-BTTTT Bộ/Cơ quan ngang bộ Quy chế hoạt động Quyết định Ban hành tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
Lượt xem: 138
16/03/2023 13/03/2023 Tải về
716/BTTTT-CNICT Bộ/Cơ quan ngang bộ Quy chế hoạt động Công văn V/v đôn đốc tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại địa phương
Lượt xem: 164
06/03/2023 06/03/2023 Tải về
652/BTTTT-CATTT Bộ/Cơ quan ngang bộ Quy chế hoạt động Công văn Hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2023
Lượt xem: 165
28/02/2023 28/02/2023 Tải về
02/CT-UBND UBND tỉnh Quy chế hoạt động Chỉ thị Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Lượt xem: 161
22/02/2023 22/02/2023 Tải về
123456789
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0