image banner
Lịch sử phát triển

Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND tỉnh Bình Dương, trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng và tổ chức, nhân sự làm công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá và Thông tin. Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông có 5 phòng chuyên môn: Văn phòng, Phòng Thông tin - Báo chí và Xuất bản, Phòng Chuyển đổi số và Bưu chính - Viễn thông, Thanh tra Sở và 03 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Chuyển đổi số, Trung tâm Thông tin điện tử, Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh. 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0