image banner
Lịch sử phát triển

Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND tỉnh Bình Dương, trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng và tổ chức, nhân sự làm công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá và Thông tin. Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông có 5 phòng chuyên môn: Văn phòng, Phòng Thông tin - Báo chí và Xuất bản, Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính Viễn thông, Thanh tra Sở và 03 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin điện tử, Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh. 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 177
  • Trong tuần: 1,312
  • Tất cả: 323,727