image banner
Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnCơ quan ban hànhLĩnh vựcHình thức văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày có hiệu lựcTệp đính kèm
27/2023/NQ-HĐND Chính phủ Quy hoạch Nghị định Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Lượt xem: 851
08/12/2023 01/01/2024 Tải về
15/2023/QĐ-UBND UBND tỉnh Quy chế hoạt động Quyết định Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
Lượt xem: 70
19/05/2023 19/05/2023 Tải về
02/2023/TT-BTTTT Bộ/Cơ quan ngang bộ Quy chế hoạt động Thông tư Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 138
21/03/2023 01/06/2023 Tải về
69/QĐ-BTTTT Bộ/Cơ quan ngang bộ Quy chế hoạt động Quyết định V/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
Lượt xem: 153
27/01/2023 27/01/2023 Tải về
62/QĐ-BTTTT Bộ/Cơ quan ngang bộ Quy chế hoạt động Quyết định Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 154
26/11/2022 15/02/2022 Tải về
2125/QĐ-BTTTT Bộ/Cơ quan ngang bộ Tổ chức hành chính Quyết định Về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 212
21/11/2022 01/12/2022 Tải về
15/2022/TT-BTTTT Bộ/Cơ quan ngang bộ Quy chế hoạt động Thông tư Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Lượt xem: 192
31/10/2022 01/01/2023 Tải về
14/2022/TT-BTTTT Bộ/Cơ quan ngang bộ Quy chế hoạt động Thông tư Ban hành Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
Lượt xem: 149
28/10/2022 12/12/2022 Tải về
13/VBHN-BTTTT Chính phủ Quy chế hoạt động Thông tư Hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
Lượt xem: 146
28/10/2022 28/10/2022 Tải về
72/2022/NĐ-CP Chính phủ Quy chế hoạt động Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Lượt xem: 147
04/10/2022 01/01/2023 Tải về
12345
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0