image banner
Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở:

a) Hiện tại, Sở có Giám đốc và một Phó Giám đốc.

b) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức hành chính:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

d) Phòng Chuyển đổi số - Bưu chính - Viễn thông.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Trung tâm Chuyển đổi số;

b) Trung tâm Thông tin điện tử;

c) Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0