image banner
Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức hành chính:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

d) Phòng Chuyển đổi số - Bưu chính - Viễn thông.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

b) Trung tâm Thông tin điện tử;

c) Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 353
  • Trong tuần: 3,038
  • Tất cả: 349,648