image banner
Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở
a)  Sở có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; 
b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và của pháp luật.
2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ 
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính - Viễn thông;
d) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.
3. Đơn vị sự nghiệp công lập
a) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;
b) Trung tâm Thông tin Điện tử.
c) Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở được thực hiện theo quy định pháp luật.

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 511
  • Trong tuần: 4,999
  • Tất cả: 93,106