image banner
Khiếu nại - Tố cáo - Phòng chống tham nhũng
 • 26/12/2022

  Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023

  Ngày 26/12/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ban hành lịch tiếp công dân năm 2023.

 • 18/10/2022

  Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

  Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022; Kế hoạch số 6393/KH-UBND ngày 10/12/2021 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Sở Thông Tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022 như sau:

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí
Thống kê truy cập
 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 120
 • Trong tuần: 1,255
 • Tất cả: 323,670