image banner
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 18441

Nghị quyết của Đảng là sự kết tinh tư duy lý luận, được phát triển từ thực tiễn, là ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Để nghị quyết của Đảng là sự thống nhất “ý Đảng hợp với lòng dân”, từng bước thấm sâu vào cuộc sống, thì việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực; là bài học sâu sắc cho các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết của Đảng đã đề ra, thiết thực thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 09/9/2021 của Tỉnh ủy “Về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025” và Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh năm 2024”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì biên soạn chuyên đề Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương; xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong xây dựng, thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ để thảo luận, liên hệ thực tiễn và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập “làm theo Bác” và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Chi tiết tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 tải tại đây

Link Video học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 tải tại đây

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0