image banner
Hướng dẫn đăng ký chữ ký số miễn phí cho công dân

Để có cơ sở pháp lý trên môi trường mạng, các tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương phải sử dụng chữ ký số, đã được quy định tại Điều 13, Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

anh tin bai

Các tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực số công cộng phục vụ nhu cầu thuê dịch vụ chứng thực số công cộng, để các tổ chức, cá nhân thực hiện ký số dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, đã có nhiều đơn vị đang cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương đã tích hợp ký số eSign của Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (NEAC). Các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ký số của các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số.

Các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo theo các hướng dẫn sau:

Tài liệu hướng dẫn của VNPT Bình Dương

https://drive.google.com/drive/folders/1Yzrjex6NOl0SNo9XEVkByw8BbyBd4s4F

Tài liệu hướng dẫn của Viettel Bình Dương

Video giới thiệu về chữ ký số từ xa mysign Viettel https://www.youtube.com/watch?v=9ldH9jbs5k8

Video hướng dẫn tải và cài đặt chữ ký số sau khi đã thực hiện đăng ký https://www.youtube.com/watch?v=7DIPZc0sqd4

Tài liệu hướng dẫn của Công ty Cổ phần MISA

Link đăng ký nhận chữ ký số miễn phí: https://mily.vn/CKSMISA2023

Video hướng dẫn tải và cài đặt chữ ký số sau khi đã thực hiện đăng ký: https: //vimeo.com/818236499

Link hướng dẫn sản phẩm CKS Misa: https://helpesign.misa.vn/knowledge-base/huong-dan-nop-ho-so-cap-chung-thu-ekyc-cho-loai-cts-ca-nhan/#ii-huong-dan-cap-nhat-ho-so-khi-bi-tu-choi

Tài liệu hướng dẫn của Công ty Cổ phần BKAV

https://www.youtube.com/watch?v=c2zPQRqajts&ab_channel=BkavCorporation

Tài liệu hướng dẫn của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS)

Hình thức 1, đăng ký qua e-form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddJldyLaRhslxd3U9inJ45Ef_vDtXNKtQAUEeQG6B8rFFCsQ/viewform?fbzx=8767990512009626725

Mẫu giấy đăng ký:

https://drive.google.com/file/d/1tKvHxZwEjD3YFPcrN6F7ByJMssKq6lVg/view

Hình thức 2: Đăng ký qua App:

File hướng dẫn:

https://drive.google.com/file/d/1gg4W0J5s5U7jaDrXfj6Ck4PxpOq_nzmq/view?usp=sharing

Video hướng dẫn

https://drive.google.com/file/d/1DgtTcDbtlzd_GcVnxfZpQVxlnQD7cA2n/view?usp=sharing

Tài liệu hướng dẫn của Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

https://llnacademy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/linh_ledieu_savis_vn/EXkOdC6yLOhPt5w5o2WtxpABM2dIEm1cp_JKnHQpRg-B8Q?e=J5d50P

https://llnacademy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/linh_ledieu_savis_vn/EWx7ZFzJvuBCtdCUUZzQl44BG2tI-gmjOz61zCRZ8ezDyA?e=5BmclZ

Tài liệu hướng dẫn của Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Nacencomm

File hướng dẫn:

https://drive.google.com/file/d/1g5Z_QlIENoRaKkOScfDZ1ppzLVQtiH9X/view?usp=sharing

Video hướng dẫn: httpss:youtube.com/watch?v=2XbNpNqcw2M

Xuân Hiến – Văn phòng Sở.

  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0