image banner
Giao nhiệm vụ thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 630

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Phạm vi ủy quyền là các nhóm dịch vụ sự nghiệp công trong Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07/7/2023.

Cụ thể, gồm các nhóm dịch vụ về báo chí, truyền thông; an toàn thông tin; đào tạo, bồi dưỡng về thông tin và truyền thông; tư vấn về công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước; dịch vụ phần mềm cho cơ quan nhà nước; tích hợp hệ thống, quản lý ứng dụng; lắp đặt, bảo hành, bảo trì, nâng cấp về công nghệ thông tin; cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; thuê, cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền. Trên cơ sở danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được phê duyệt, tổ chức thực hiện theo quy định; kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, tổng hợp số liệu và báo cáo theo quy định. Đồng thời, thông báo rộng rãi các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này đến tổ chức, đơn vị để biết và thực hiện.

Tải văn bản tại đâypdf

Xuân Hiến.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0