image banner
Cắt giảm quy định kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 811

Ngày 20/4/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản số 1926/UBND-NC yêu cầu các sở, ngành, địa phương cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm, kịp thời việc công bố thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành và kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn, không được đùn đẩy, kéo dài làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

anh tin bai

Bình Dương xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc doanh nghiệp, người dân là trung tâm để phục vụ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện theo quy định, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Giao chỉ tiêu, sản phẩm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị phụ trách, để làm cơ sở đánh giá, khen thưởng và xử lý nếu chậm trễ, trì hoãn, không thực hiện theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động, đảm bảo bố trí nhân sự đầy đủ, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, dễ sử dụng, đảm bảo không gian rộng rãi, thoáng mát, thân thiện, gần gũi với mục tiêu “Hành chính phục vụ - người dùng là trung tâm” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện. Tiếp tục cải tạo, nâng cấp, xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại đối với UBND cấp xã, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo 100% đơn vị, địa phương sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và cập nhật thông tin hồ sơ trên hệ thống đầy đủ theo quy định; đảm bảo việc xử lý hồ sơ thực tế tương ứng với xử lý trên môi trường điện tử; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện tái sử dụng được số hóa; đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán trực tuyến. Bố trí đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Kết hợp tổ chức đội ngũ tình nguyện viên lưu động với Tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền cho người dân những chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số nói chung và thực hiện dịch vụ công trực tuyến nói riêng.

Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

XH.

 

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0