image banner
Ngày truyền thống Ngành Thông tin và Truyền thông 28/8
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 744

Ngày 07/8/2023, Cục Thông tin cơ sở ban hành Công văn số 696/TTCS-VP về việc tuyên truyền Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông. 

Theo đó, Sở TTTT đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp về lịch sử, truyền thống, vị trí, vai trò, thành tựu của ngành Thông tin và Truyền thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển ngành Thông tin và Truyền thông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, tuyên truyền những kết quả đạt được của ngành Thông tin và Truyền thông trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, tạo nền tảng, động lực cho chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; phổ biến, tuyên truyền các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đã đề ra. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của ngành Thông tin và Truyền thông trước yêu cầu phát triển mới của Việt Nam, với khát vọng trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Ngày 28/8 hằng năm chính thức là Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28/8/1945, Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Thông tin Tuyên truyền và Bộ Giao thông công chính, bao gồm nội hàm của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay. Kể từ đó đến nay, ngày 28/8 trở thành ngày truyền thống chung của ngành Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành được thành lập ngày 28/8/1945.

Q.Hạnh

 

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0