image banner
Thông báo tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin, truyền thông
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 309

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính mức độ toàn trình; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính đối với lĩnh vực của ngành Thông tin và Truyền thông

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính mức độ toàn trình

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình (không nhận hồ sơ giấy) đối với 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Bình Dương có địa chỉ: https://dichvucong.binhduong.gov.vn/vi/home-bdg.

anh tin bai

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương https://dichvucong.binhduong.gov.vn/vi/home-bdg

Việc đẩy mạnh cung cấp 100 % dịch vụ công trực tuyến; thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính đối với lĩnh vực của Sở Thông tin và Truyền thông.

Để có cơ sở pháp lý trên môi trường mạng, các tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương bắt buộc phải sử dụng chữ ký số đã được quy định tại Điều 13, Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Để thực hiện thủ tục hành chính được thuận tiện, các tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương > vào mục hỗ trợ > hướng dẫn sử dụng và thực hiện theo các Video Clip. Hoặc liên hệ bộ phận Văn phòng Sở; phòng chuyên môn để được hướng dẫn.

Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hoặc các lĩnh vực có liên quan đến Sở Thông tin và Truyền thông, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị, đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, giải quyết.

Đường thư gửi về địa chỉ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, tầng 14, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Qua số điện thoại đường dây nóng 1022: 02743.1022. Qua số điện thoại Văn phòng Sở: 0274.3842999. Hướng dẫn thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản: 02743.3852444. Hướng dẫn thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông: 02743.3842301. Qua địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: sotttt@binhduong.gov.vn. Qua ứng dụng Bình Dương số; Zalo.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính mức độ toàn trình; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính đối với lĩnh vực ngành Thông tin và Truyền thông.

Xuân Hiến.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0