image banner
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 1601

Ngày 07/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm có 9 nhóm dịch vụ về báo chí, truyền thông; an toàn thông tin; đào tạo, bồi dưỡng về thông tin và truyền thông; tư vấn về công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước; dịch vụ phần mềm cho cơ quan nhà nước; tích hợp hệ thống, quản lý ứng dụng; lắp đặt, bảo hành, bảo trì, nâng cấp về công; cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; thuê, cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin.

Cụ thể, nhóm báo chí, truyền thông có các dịch vụ về thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị. Phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng. Phục vụ tuyên truyền đối ngoại. Phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhóm an toàn thông tin có các dịch vụ về điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước. Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử. Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Kiểm định an toàn thông tin cho các sản phẩm, giải pháp hệ thống thông tin quan trọng (cấp độ 1 và 2) của cơ quan nhà nước trước khi đưa vào sử dụng. Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước. Giám sát an toàn không gian mạng.

Nhóm đào tạo, bồi dưỡng có các dịch vụ về đào tạo, tập huấn quản trị, quản lý công nghệ thông tin. Dịch vụ đào tạo, tập huấn kỹ thuật về công nghệ thông tin. Dịch vụ đào tạo sử dụng công nghệ thông tin. Nhóm tư vấn về công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước có các dịch vụ về khảo sát số liệu, hiện trạng, nhu cầu về công nghệ thông tin. Điều tra nghiên cứu, tuyển chọn và tư vấn giải pháp, sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin. Tư vấn về dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Tư vấn định giá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Nhóm dịch vụ phần mềm cho cơ quan nhà nước có các dịch vụ về phân tích, thiết kế, phát triển phần mềm nội bộ. Quản lý, duy trì trang thông tin điện tử. Kiểm thử phần mềm. Phát hành, chuyển giao, triển khai phần mềm. Nhóm dịch vụ tích hợp, liên thông hệ thống trong nội bộ một cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước và quản lý, duy trì mạng trong trụ sở cơ quan nhà nước. Nhóm dịch vụ khảo sát số liệu, hiện trạng, nhu cầu về công nghệ thông tin. Dịch vụ điều tra nghiên cứu, tuyển chọn và tư vấn giải pháp, sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin. Dịch vụ tư vấn về dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Dịch vụ tư vấn định giá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hiệu lực từ ngày 04/7/2023.

Tải văn bản tại đâynq19.pdf

Xuân Hiến.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0