image banner
Hướng dẫn sử dụng tài khoản VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 206

Khi sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương, các tổ chức, cá nhân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VneID) để thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Theo đó, các tài khoản định danh điện tử được khởi tạo từ Cổng Dịch vụ công quốc gia được công dân sử dụng để đăng nhập thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương (https://dichvucong.binhduong.gov.vn) sẽ dừng hoạt động và thay thế bằng tài khoản VNeID. Công dân có tài khoản VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia cần thực hiện các bước sau để thực hiện liên kết tài khoản.

Bước 1: Kiểm tra tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được cập nhật số căn cước công dân với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư hay chưa?

Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản được cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia.

anh tin bai

Vào phần thông tin tài khoản, tại mục “thông tin định danh” chọn “ Cập nhật từ CSDL Quốc gia về dân cư”.

anh tin bai

*Nếu chưa được cập nhật, công dân sẽ thực hiện cập nhật số CCCD theo hướng dẫn sau khi đăng nhập, nếu đã được cập nhật số CCCD sẽ chuyển sang bước 2.

anh tin bai

Bước 2: Thực hiện đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VNeID) để hệ thống thực hiện liên kết tài khoản.

Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản được cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia.

anh tin bai

Các tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được cập nhật số căn cước công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư khi đăng nhập sẽ hiển thị thông báo như sau:

anh tin bai

Nhấp chọn đăng nhập tài khoản VNeID để đăng nhập hệ thống.

anh tin bai

Vào phần thông tin tài khoản, tại mục “thông tin định danh” để kiểm tra việc liên kết tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia và tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VNeID).

anh tin bai

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức được biết và thực hiện liên kết tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia và tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VNeID) để thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương (https://dichvucong.binhduong.gov.vn).

XH.


Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0