image banner
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2024
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 521

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh và được phê duyệt tại Quyết định số 6732/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

anh tin bai

Đội liên ngành phòng chống in lậu kiểm tra doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoạt động in

Trên cơ sở Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch thanh tra số 01/KH-TTra ngày 05/01/2024 và đã thực hiện thông báo Kế hoạch thanh tra đến đối tượng được thanh tra; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra đảm bảo theo đúng tiến độ thời gian, đáp ứng mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra

Theo đó, trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức thực hiện 07 cuộc thanh tra đối với 07 cơ quan, tổ chức (trong đó có 01 cuộc thanh tra hành chính và 06 cuộc thanh tra chuyên ngành). Trong đó tập trung thanh tra trách nhiệm việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, thanh tra việc thực hiện phòng chống tham nhũng, công tác quản lý tài chính, tài sản và dự án đấu tư; Đối với thanh tra chuyên ngành tập trung vào lĩnh vực có dấu hiệu xảy ra vi phạm gồm việc chấp hành các quy định pháp luật về truyền hình trả tiền, viễn thông, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; Hoạt động thu thập, lưu trữ, khai thác, cung cấp, chia sẻ, thông tin cá nhân của người dùng; an toàn thông tin; in và phát hành….

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế năm 2024 Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thông tin và Truyền thông và đề nghị điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với thực tế.
Chi tiết xem tại đây./. 

Ngọc Tần - Thanh tra Sở
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0