image banner
Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 295

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thông báo lịch tiếp công dân năm 2024, cụ thể như sau:

I.LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1.Lịch tiếp công dân định kỳ

Tháng

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày tiếp công dân

01

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 16

02

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 20

3

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 19

4

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 16

5

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 21

6

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 18

7

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 16

8

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 20

9

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 17

10

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 15

11

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 19

12

Lê Tuấn Anh

Giám đốc

Thứ ba, ngày 17

Trường hợp Giám đốc Sở đi công tác ngoài cơ quan hoặc đi công tác đột xuất sẽ uỷ quyền Phó Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân theo quy định.

2. Tiếp công dân thường xuyên.

Công chức Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo quy định của Pháp luật về tiếp công dân.

3. Tiếp công dân đột xuất.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013.

II.ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

Phòng tiếp công dân Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng 14, tháp A, Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

III. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 để quý cơ quan, đơn vị và công dân biết để thuận tiện liên hệ./.

Download lịch đã phê duyệt tại tây

Ngọc Tần - Thanh tra Sở
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0