image banner
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 573

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 387/CATTT-QHPT về việc hướng dẫn sử dụng Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Theo đó, nhằm chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thông tin và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý, công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và khai trương Nền tảng Hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Nền tảng). Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan về việc sử dụng Nền tảng, Cục An toàn thông tin hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng Nền tảng.

Các cơ quan, đơn vị cập nhật thông tin trên Website của Cục An toàn thông tin

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị chỉ định và bố trí bộ phận, cán bộ chuyên trách về việc sử dụng, vận hành khai thác hiệu quả Nền tảng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thông mạng, bao gồm xây dựng, thẩm định, phê duyệt và giám sát, theo dõi tình hình thực thi hồ sơ đề xuất cấp độ của hệ thống thông tin. Thực hiện rà soát việc đăng ký sử dụng Nền tảng Quản lý thực thi bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ do Cục An toàn thông tin cấp tài khoản. Nghiên cứu và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị vận hành hệ thống thông tin và các đơn vị liên quan sử dụng Nền tảng.

Đồng thời, đăng ký Kênh thông tin trực tuyến để được Cục An toàn thông tin hỗ trợ trong quá trình vận hành, khai thác sử dụng Nền tảng. Rà soát danh mục các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và tạo tài khoản cho các đơn vị vận hành theo tài liệu hướng dẫn. Thông báo cho đơn vị vận hành việc tạo mới/cập nhật hệ thống thông tin và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ sử dụng Nền tảng. Thực hiện quy trình thẩm định và phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định. Sử dụng Nền tảng thường xuyên, liên tục để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị vận hành việc phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt.

Tải văn bản tại đâypdf.

Xuân Hiến.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0