image banner
Một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2024
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 201

Ngày 04 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 926/KH-UBND về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024. Theo đó, đề ra 11 lĩnh vực trọng tâm cần phải thực hiện.

Cụ thể, về nhận thức số, các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, triển khai thiết lập các kênh truyền thông, phi truyền thống để đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phổ biến những sáng kiến, cách làm hay về chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh ngày 10/10. Có cơ chế đặt hàng cho các trường học, trung tâm tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại các doanh nghiệp trong khu/cụm công nghiệp, thực hiện triển khai thử nghiệm đào tạo, đào tạo lại về công nghệ số cho người lao động ít nhất 1 giờ/1 tuần.

Về thể chế số, ban hành chính sách cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; chính sách tỷ lệ chi tối thiểu và hướng dẫn định mức chi cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chính sách chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Giao dịch điện tử. Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Tổ chức triển khai, cập nhật và duy trì Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Chiến lược phát triển Chính phủ số của Quốc gia. Triển khai các giải pháp nâng cao các bộ chỉ số, trong đó có chỉ số DTI, tập trung vào các lĩnh vực đang còn yếu.

anh tin bai

Các cơ quan, đơn vị thiết lập các kênh truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Về hạ tầng số, tập trung cải thiện tốc độ, chất lượng cung cấp dịch vụ viễn thông tại các điểm, khu vực. Định hướng mỗi người dân trưởng thành có một điện thoại thông minh theo một lộ trình cụ thể. Mỗi hộ gia đình có khả năng tiếp cận một đường Internet cáp quang băng rộng. Hoàn thiện và mở rộng hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng. Tổ chức lại hệ thống mạng LAN theo định danh máy tính có kết nối đường truyền Internet tốc độ cao, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước khi truy cập các hệ thống thông tin trọng yếu. Khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu, chuyển dịch sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây kết nối với Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ theo mô hình hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chuyển đổi sang sử dụng giao thức Internet thế hệ mới cho các hệ thống thông tin của tỉnh.

Về dữ liệu số, đẩy mạnh phát triển cơ sở dữ liệu ngành cấp tỉnh và hình thành các kho dữ liệu chuyên ngành; tổ chức triển khai xây dựng, đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung. Triển khai cung cấp dữ liệu mở phục vụ cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thiện Kho dữ liệu điện tử trực tuyến của người dân, tổ chức đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hóa, kết nối liên thông phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ xử lý toàn trình trên môi trường mạng, triển khai các thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan nhà nước của tỉnh trên môi trường số.

Về nền tảng số, triển khai ứng dụng Nền tảng Trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức; trợ lý ảo hỗ trợ rà soát văn bản quy phạm pháp luật; trợ lý ảo phục vụ người dân. Triển khai Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung cấp tỉnh lưu trữ dữ liệu tập trung; các nền tảng số do quốc gia cung cấp. Về nhân lực số, tập trung đào tạo kỹ năng số cho công chức, viên chức, người dân, kết hợp đào tạo thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn đào tạo trực tiếp, trực tuyến; triển khai đào tạo nhân lực số trong cơ sở giáo dục đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường học cho học sinh các cấp.

Về an toàn thông tin mạng, triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng; bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin. Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ tối thiểu 1 lần/2 năm cho hệ thống thông tin cấp độ 1, 2; tối thiểu 1 lần/1 năm cho hệ thống cấp độ 3). Tổ chức tối thiểu 2 cuộc diễn tập thực chiến/năm, ưu tiên hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

Về chính quyền số, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; phát triển Kênh giao tiếp số giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Về kinh tế số, triển khai đánh giá, đo lường các chỉ tiêu về kinh tế số và xã hội số; phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực; hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp. Về xã hội số, mỗi người dân có một danh tính số; mỗi người dân trưởng thành có một tài khoản thanh toán số; tài khoản dịch vụ công trực tuyến; chữ ký số cá nhân và được đảm bảo an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản. Tập trung phát triển trường học số, bệnh viện số, làng số.

Về không gian trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, thiết lập không gian trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn có thể dễ dàng tiếp cận, trực tiếp trải nghiệm thực tế; kết hợp với việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho các đối tượng liên quan thông qua việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

Tải văn bản tại đâypdf

Xuân Hiến.

 

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0