image banner
Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 383

Ngày 15 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 6574/KH-UBND

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số hiện đại, hình thành các doanh nghiệp số có sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế số và tăng trưởng GRDP của tỉnh; phấn đấu đưa Bình Dương trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực miền Đông Nam Bộ.

anh tin bai

Sở Thông tin và Truyền thông họp với các doanh nghiệp viễn thông để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển hạ tầng trong thời gian tới

Đến năm 2025, chuyển dịch sản xuất kinh doanh từ bị động về công nghệ số sang chủ động nghiên cứu phát triển và cung cấp các sản phẩm công nghệ số đối với các doanh nghiệp gia công lắp ráp trong lĩnh vực CNTT, điện tử - viễn thông. Phấn đấu có ít nhất 06 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ, kinh doanh, phân phối sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ số; 200 doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực. Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, trước tiên là các khu vực đô thị, khu CNTT tập trung và các khu công nghiệp. Có 01 - 03 doanh nghiệp công nghệ số có sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. Sản phẩm phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT của doanh nghiệp trong tỉnh đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính phủ số, đô thị thông minh phục vụ hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức và người dân. Phấn đấu kinh tế số chiếm 20% GRDP của tỉnh.

Đến năm 2030, có tối thiểu 20 doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số được thành lập mới; có trên 1.000 doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực, trong đó các doanh nghiệp “Make in Vietnam” làm ra sản phẩm công nghệ lõi, chủ lực trong chuyển đổi số, đô thị thông minh. Có ít nhất 12 doanh nghiệp công nghệ số đáp ứng yêu cầu hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, chính phủ số, phát triển kinh tế số, ứng dụng thành tựu công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số của tỉnh. Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký mới trong lĩnh vực công nghệ cung cấp các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo cân bằng giữa khu vực thành thị và nông thôn, đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, tư vấn về chuyển đổi số sẽ thực hiện chuyển đổi số thành công theo kế hoạch đặt ra của mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn. Phấn đấu kinh tế số chiếm 30% GRDP của tỉnh.

Các nhóm giải pháp cần triển khai thực hiện trong năm 2024 để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch, bao gồm việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách ưu đãi, đặc thù của Trung ương như khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số về hạ tầng, mặt bằng, tín dụng, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung phát triển hạ tầng số. Phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Phát triển nhân lực công nghệ số. Phát triển thị trường cho sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực ứng dụng sản phẩm và dịch vụ công nghệ số “Make in Vietnam” vào hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, góp phần kích cầu, tạo thị trường để các doanh nghiệp công nghệ số phát triển.

Tại văn bản tại đây.pdf

Xuân Hiến.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0