image banner
Triển khai các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 804
Các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sẽ bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024 trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (Nền tảng MOOCs)

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai Công văn số 6106/BTTTT-CĐSQG ngày 08/12/2023 về việc triển khai các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số,  Bộ Thông tin và Truyền thông đã tạo tài khoản cho cán bộ học viên theo danh sách các cơ quan đã đăng ký. Các khóa bồi dưỡng này được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức theo Quyết định số 1580/QĐ-BTTTT ngày 21/8/2023 trên Nền tảng MOOCs tại địa chỉ https://chuyendoiso.mobiedu.vn

Nền tảng học trực tuyến mở đại trà có địa chỉ truy cập tại: https://chuyendoiso.mobiedu.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp cho mỗi cơ quan, địa phương, doanh nghiệp 01 tài khoản quản trị trên Nền tảng MOOCs để chủ động theo dõi tình hình, kết quả tham gia các khóa bồi dưỡng và hỗ trợ cán bộ, học viên trong trường hợp cần thiết.

Màn hình đăng nhập khóa học

Trong đợt này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức các khóa dành cho các nhóm đối tượng: Lãnh đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; Nhân sự chuyển đổi số đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin; Nhân sự chuyển đổi số các đơn vị quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; Nhân sự chuyển đổi số UBND cấp xã; Lãnh đạo và nhân sự chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí, truyền thông.... Cụ thể từng nhóm đối tượng sẽ được gán các khóa học phù hợp.

Các khóa học bao gồm:

1. DXCĐS01: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

2. DXCĐS02: Kiến thức nền tảng

3. DXDL01: Dữ liệu số

4. DXDL02: Dữ liệu mở

5. DXDL03: Dữ liệu trong cơ quan nhà nước

6. DXDL04: Tổng hợp, phân tích dữ liệu

7. DXDL05: Quản trị dữ liệu

8. DXDL06: Kết nối và chia sẻ dữ liệu

9. DXĐT01: Quản lý đầu tư cho chuyển đổi số

10. DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản

11. DXKN02: Kỹ năng an toàn số

12. DXBC01: Kỹ năng số trong báo chí

Các khóa bồi dưỡng sẽ bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Cán bộ học viên phải hoàn thành các khóa học và thực hiện bài kiểm tra cuối khóa học trên Nền tảng MOOCs để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành.

                                                                                                                 Thanh Mỹ

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0