image banner
Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 1088

Ngày 11/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo số 30/TB-STTTT về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức quán triệt cho công chức, viên chức, người lao động Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thực hiện việc nêu gương trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Dương làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông về công tác cải cách hành chính năm 2022 và 06 tháng 2023

Công chức, viên chức, nhân viên và người lao động Sở trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức.

Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Thanh tra Sở thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Tải văn bản tại đây.vv_chap_hanh_ky_luat_signed-1-.pdf

Xuân Hiến.

 

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0