image banner
Hội nghị triển khai Kết luận số 57-K L/TW của Bộ Chính trị về công tác TTĐN
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 360

Chiều 11/10, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Trung ương đến điểm cầu cấp huyện trong cả nước. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bình Dương, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Hà Thanh, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Hội nghị thông tin tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020", theo đó, công tác thông tin đối ngoại đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, thông tin 6 chuyên đề: nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và thông tin đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực an ninh quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa; thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng; công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hoá, lan toả giá trị, bản sắc, văn hoá Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Triển khai nội dung cốt lõi và hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đạt được trong công tác thông tin đối ngoại. Trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện Kết luận số 57-KL/TW với nội dung cụ thể gắn với đặc điểm của từng ban, bộ, ngành và địa phương; đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, quán triệt nội dung của Kết luận đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và cấp cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc và quan hệ hợp tác quốc tế…

Tại Bình Dương, để thực hiện Kết luận 57-KL/TW, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 112-KH/TU, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 46 -HD/BTGTU ngày 02/10/2023 nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

 Phòng TTBCXB

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0