image banner
Bình Dương được thí điểm chuẩn hóa lại quy trình, biểu mẫu thủ tục hành chính
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 103

Ngày 26/4/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 659/QĐ-BTTTT về việc ban hành Phương án lựa chọn, triển khai thí điểm chuẩn hóa lại quy trình, biểu mẫu của một số thủ tục hành chính và dịch vụ công lĩnh vực thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. 03 tỉnh được triển khai thí điểm gồm tỉnh Ninh Bình, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện thí điểm việc chuẩn hóa lại biểu mẫu, quy trình thực hiện TTHC, bao gồm quy trình giải quyết nội bộ (nếu có), chuẩn hóa biểu mẫu điện tử tương tác, việc số hóa kết quả xử lý dịch vụ công trực tuyến và tái sử dụng dữ liệu của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của 41 TTHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại tỉnh Ninh Bình, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương để triển khai thực hiện trên môi trường điện tử. Cụ thể, có 7 TTHC trong lĩnh vực Bưu chính; 16 TTHC trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; 5 TTHC trong lĩnh vực Báo chí; 13 TTHC trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành.

anh tin bai

TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương sẽ được rà soát, chuẩn hóa lại quy trình, biểu mẫu trong thời gian thí điểm

Thời gian thực hiện thí điểm trong vòng 5 tháng sau khi Phương án thí điểm được phê duyệt. Việc thí điểm được thực hiện thông qua 03 giai đoạn. Giai đoạn 1, khảo sát, đánh giá thực trạng việc tuân thủ các quy định về biểu mẫu, quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của 3 địa phương. Giai đoạn 2, triển khai thực hiện thí điểm bao gồm hướng dẫn chuẩn hóa lại biểu mẫu, quy trình thực hiện, biểu mẫu điện tử tương tác trên Cổng Dịch vụ công của địa phương; triển khai thực tế tại 3 địa phương. Giai đoạn 3, tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả, lợi ích của việc thực hiện thí điểm, báo cáo và tham mưu đề xuất hướng triển khai thực hiện tiếp theo trên toàn quốc, trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.

Thông qua Phương án lựa chọn, triển khai thí điểm chuẩn hóa lại quy trình, biểu mẫu của một số TTHC và dịch vụ công lĩnh vực thông tin, truyền thông tại tỉnh Ninh Bình, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn nhân lực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, giúp các cơ quan nhà nước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tải văn bản theo file đính kèm3. pdf.

Xuân Hiến.

 

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0