image banner
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông"
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 174
Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 2490/QĐ-BTTTT ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông.

Một số nội dung của Quyết định số 2490/QĐ-BTTTT cụ thể như sau:

          1. Tiêu chuẩn xét tặng

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là một hình thức khen thưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được đăng ký với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở Trung ương).

Kỷ niệm chương để tặng cho cá nhân có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển các lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện, công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử; chuyển đổi số quốc gia và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Nguyên tắc xét tặng

 Mỗi cá nhân chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương một lần, không có hình thức truy tặng. Việc xét tặng Kỷ niệm chương được thực hiện theo quy định của Quy chế này, đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và kịp thời.

3. Đối tượng xét tặng

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Việt Nam (sau đây gọi chung là đối tượng trong Ngành).

 Đối tượng trong Ngành đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ Nhà nước hoặc chuyển công tác ra ngoài Ngành trong khoảng thời gian không quá một năm so với thời hạn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương hàng năm quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Quy chế.

Công dân Việt Nam (cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở ngoài nước); người nước ngoài (kể cả người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài) có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Việt Nam (sau đây gọi chung là đối tượng ngoài Ngành).

4. Tiêu chuẩn chung

 Hoàn thành nhiệm vụ được giao; có phẩm chất đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh; Có thời gian công tác trong Ngành tổng cộng từ  20 năm trở lên (đối với nam), 15 năm trở lên (đối với nữ); nếu có số lẻ từ 6 tháng trở lên được tính tròn là một năm. Thời gian công tác trong Ngành được tính kể cả thời gian từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong Ngành được cử đi làm nghĩa vụ quân sự, đi học tập hoặc công tác khác theo yêu cầu thực tiễn sau đó lại tiếp tục trở về công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành; thời gian bị thi hành kỷ luật sẽ không được tính vào thời gian công tác trong Ngành khi xét tặng.

5. Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị xét tặng

Đợt 1: trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Đợt 2: trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

Trường hợp đặc biệt sẽ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.

Đính kèm Quyết định số 2490/QĐ-BTTTT

Thanh Mỹ

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0