image banner
Phê duyệt mua sắm tài sản thuộc Danh mục mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin năm 2024
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 1429

Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 39/QĐ-STTTT phê duyệt mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin năm 2024.

Theo đó, phê duyệt dự toán việc mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin năm 2024, với 01 Máy tính xách tay loại A; 02 Máy photo copy loại A với tổng dự toán 140.000.000 đồng (Bằng chữ Một trăm bốn mươi triệu đồng). Sử dụng nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ trong dự toán được giao năm 2024 của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông thông qua phương thức mua sắm tập trung.

Căn cứ dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin năm 2024 được phê duyệt, Văn phòng Sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành theo đúng quy định của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản cộng; Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 4/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương.

Tải văn bản tại đây.pdf

Xuân Hiến.

 

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0